Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chả cá Thanh Vân Quy Nhơn

Chả cá chiên

220.000

Chả cá Thanh Vân Quy Nhơn

Chả cá hấp

220.000

Chả cá Thanh Vân Quy Nhơn

Chả cá tươi

210.000

Chả cá Thanh Vân Quy Nhơn

Chả cá viên

220.000

Chả cá Thanh Vân Quy Nhơn

Chả đồng tiền

220.000
400.000

Chả mực

Chả mực lá

270.000
200.000
140.000
170.000